+/-.

Intel Celeron G4900 3.10GHz, 2Mb, LGA1151v2, OEM

 
:
3790 

 

:

+

( )+/-
0% 16290 
7.27% 20210 
Sim -15.19% 16190 
Sim 2.52% 3783 
130.53% 5210 
Sim 17.91% 4292 
Sim -21.88% 1749 
Sim 27.22% 4440 
Sim -28.5% 3282 
0% 20290