+/-.

FL-CL-HM-HM-10M Filum HDMI 10 ., ver.1.4b, CCS, , : HDMI A male-HDMI A male, . 894136 NEW!!!

  : 2429675
:
569 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim -4.42% 324 
Sim 8.56% 444 
Sim 22.83% 269 
Sim 4.07% 179 
Sim 11.63% 384 
Sim 5.08% 724 
Sim 8.62% 504 
Sim 17.86% 429 
Sim -4.55% 734