+/-.

Cactus CS-GI490BK . Canon 100 PIXMA G1400, G2400, G3400

  : 580191
:
340 

 

: Sim

.

+

( )+/-
Sim -12.13% 210 
Sim -0.44% 228 
Sim 9.8% 224 
Sim 2.58% 199 
Sim 26.16% 217 
Sim 27.5% 204 
Sim 28.16% 223 
Sim 16.36% 249 
Sim 11.81% 284 
Sim 22.84% 199