+/-.

8 NCP DDR3 PC3-12800 DIMM NEW!!!

  : 488383
:
1919 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim 11.89% 894 
Sim -43.92% 1789 
Sim 2.26% 904 
Sim 5.69% 4640 
Sim 12.73% 974 
Sim 9.44% 1449 
Sim -4.55% 5240 
Sim -13.32% 1399 
Sim 21.44% 1688 
Sim -44.03% 890