+/-.

CPU AMD A4-5300 (AD5300O) 3.4 GHz/2core/SVGA RADEON HD 7480D/ 1 Mb/65W/5 GT/s Socket FM2 -

  : 144297
:
1840 

 

:

+

( )+/-
Sim -6.11% 16233 
Sim 0.26% 385 
Sim -2.06% 1949 
Sim 46.01% 1517 
Sim 56.76% 5173